KTO

"Ludzie cię inspirują lub ciągną w dół – wybieraj ich mądrze!"

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego powstała w celu inicjowania i realizowania przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych sektora kreatywnego, służących podniesieniu świadomości społecznej wobec lokalnych i ponadlokalnych problemów, związanych z rozwojem branż kreatywnych. Ważnym aspektem działalności FRSK jest wspieranie współpracy podmiotów sektorów kultury i gospodarki, mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa kreatywnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w europejskim obiegu utworów oraz dzieł sektora kreatywnego. Fundacja wspiera inicjatywy lokalne i ponadlokalne tworzące warunki równych szans dla rozwoju intelektualnego i zawodowego różnych grup społecznych. Ważnym aspektem działalności Fundacji jest tworzenie platformy inicjatyw edukacyjnych (szkolenia, warsztaty, seminaria) w celu ściślejszego powiązania uczestników sektora kreatywnego z nowoczesną gospodarką.

Tworzymy zespół indywidualistów o różnych kompetencjach, umiejętnościach i talentach. Są wśród nas architekci, scenografowie, inżynierowie, artyści, twórcy ogrodów, ale też historycy sztuki, dziennikarze, doradcy finansowi i... filozofowie. Działamy w przestrzeni kultury i branż kreatywnych, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i entuzjazm. Realizujemy kompleksowe i niestandardowe projekty  w szeroko pojętej przestrzeni społecznej. Uczymy się od siebie i naszych współpracowników. Inspiruje nas pokora i świadomość, że każde nowe działanie buduje nowe doświadczenie i nową wartość.

Nie byłoby nas bez elementu scalającego: wzajemnego szacunku dla różnic.

To, co najważniejsze: nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Niemożliwe po prostu nie istnieje. Lubimy wyzwania, zwłaszcza te, które wymagają tworzenia czegoś, co jest niepodobne do tego, co już znamy.

 

Nakręca nas wyobraźnia.