KTO

"Ludzie cię inspirują lub ciągną w dół – wybieraj ich mądrze!"

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego powstała w celu inicjowania i realizowania przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych sektora kreatywnego, służących podniesieniu świadomości społecznej wobec lokalnych i ponadlokalnych problemów, związanych z rozwojem branż kreatywnych.

 

Ważnym aspektem działalności FRSK jest wsparcie podmiotów sektorów kultury i sztuki, którego celem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa kreatywnego oraz popularyzacji wiedzy i praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w europejskim obiegu utworów oraz dzieł sektora kreatywnego.

 

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne i ponadlokalne, tworzące warunki równych szans dla rozwoju intelektualnego i zawodowego różnych grup społecznych. Ważnym aspektem działalności Fundacji jest tworzenie platformy inicjatyw edukacyjnych  (szkolenia, warsztaty, seminaria) w celu ściślejszego powiązania uczestników sektora kreatywnego z nowoczesną gospodarką.

Działamy w przestrzeni kultury i branż kreatywnych, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i entuzjazm. Realizujemy kompleksowe i niestandardowe projekty  w szeroko pojętej przestrzeni społecznej.