CO

"Tworzymy teraźniejszość, świadomi przeszłości, wobec przyszłości, która jest nieznana"

Wdrażamy interdyscyplinarne projekty, działając w przestrzeni kultury i sztuki, designu i wzornictwa,  nowych mediów, a także w innych odmiennych od siebie branżach. Szczególnie w tych kreatywnych.

 

Stwarzamy nowe MIEJSCA i WARTOŚCI lub zmieniamy porządek w już istniejących, adaptując je do różnych oczekiwań i potrzeb. Kreujemy rzeczy o dużym zasięgu społecznym, jak i lokalnym. Skala naszych działań zależy od wytyczonych celów i potrzeb określonych odbiorców. Jesteśmy wrażliwi społecznie. Z dużym zaangażowaniem włączamy się w działanie tam, gdzie wymagana jest aktywizacja konkretnych grup, zwłaszcza tych, wymagających troski i uwagi. Tworzymy kampanie edukacyjne, informacyjne i promocyjne zarówno lokalnie, jak i o najszerszym zasięgu. Tworzymy interakcje pomiędzy różnymi kreatywnymi sektorami gospodarki, kultury i sztuki.

Budujemy, wymyślamy, nagłaśniamy, analizujemy każdy centymetr rzeczy i przestrzeni, również tej abstrakcyjnej, znajdującej się w sferze pomysłu. Stwarzamy ją od początku w sensie ideowym, ale także materialnym. Tworzymy podwaliny dla nowego, jeszcze nieznanego świata. Edukujemy, szkolimy i pomagamy zrozumieć nowe zjawiska społeczne, kulturowe i biznesowe, które będą kształtowały JUTRO.

Tworzymy MIEJSCA i EMOCJE.

Zrealizujemy każdy pomysł na ziemi  (kosmos zostawiamy na deser).

 

Wspieramy i podejmujemy wyzwania.