top of page

2021

 

Sierpień-wrzesień

Projekt szkoleniowy dla branży kreatywnej skupiający się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów pracujących w dziedzinie sztuki, projektowania, architektury, przemysłu filmowego, twórców gier komputerowych i wydawców. Celem szkoleń było umożliwienie tej grupie specjalistów zdobycia umiejętności przekazywania informacji i komunikacji z odbiorcami, co pozwoli na lepszą komercjalizację ich produktów oraz dotarcie do szerszego grona zainteresowanych.

Program szkoleń obejmował zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty komunikacji, takie jak tworzenie skutecznych przekazów wizualnych i substancjalnych, budowanie wizerunku instytucji za pomocą różnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych, oraz rozwijanie umiejętności prezentacji dzieł sztuki i ich sprzedaży.

Uczestnicy szkoleń mieli okazję skorzystać z doświadczenia ekspertów z branży oraz uczestniczyć w warsztatach i ćwiczeniach praktycznych, aby móc wykorzystać nabyte umiejętności w swojej pracy. Dodatkowo, mieli możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

 

Październik

Warsztaty i szkolenia przeprowadzone podczas Konferencji Nauki i Technologii w Portugalii w zakresie stanu społeczeństwa w czasie pandemii, w którym postęp cyfrowy, internet, informacje i nowe formy wyrazu artystycznego odgrywają istotną rolę. Są to obecnie najważniejsze tematy związane z silnie rozwiniętymi społeczeństwami, zagrożeniami i możliwościami rozwoju, w których sektor pozarządowy odgrywa istotną rolę. Uczestnictwo w Konferencji nie tylko zapewniło nam dostęp do najnowszej wiedzy i doświadczeń, ale także umożliwiło FRSK kształtowanie polityki lokalnej na podstawie pozyskanej wiedzy. Ten materiał wzmocni wiedzę i kompetencje specjalistów i liderów w dziedzinie kreatywnej, kulturalnej i artystycznej oraz uwrażliwi ich na formy komunikacji i rozwoju różnych grup społecznych.

 

2022

 

Luty-kwiecień

Edukacyjne warsztaty dla pracowników galerii sztuki, prywatnych instytucji kulturalnych oraz organizacji pozarządowych, aktywnych w realizacji działań artystycznych i kulturalnych oraz sektora kreatywnego pod kątem budowania wizerunku instytucji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych. Temat warsztatów to rozwijanie skutecznych metod i narzędzi do tworzenia atrakcyjnej treści i przekazu wizualnego.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami w branży kreatywnej w zakresie rozwijania wiedzy i narzędzi przydatnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych związanych z kreatywnością w różnych grupach społecznych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem. Projekt również obejmował wymianę doświadczeń z innymi twórcami oraz mentorami z branży, co pozwoliło na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość prezentowania swoich prac podczas specjalnie zorganizowanych wystaw, co pozwoliło na promocję ich twórczości i dotarcie do szerszego grona odbiorców. Celem projektu była pomoc młodym artystom w rozwinięciu ich kariery zawodowej oraz umożliwienie im zarabiania na swoich pracach w skuteczny i innowacyjny sposób.

Czerwiec

Szkolenie dla 20 młodych artystów z różnych form wyrazu artystycznego, przygotowujące do aktywnej obecności na rynku sztuki, poprzez wybrane kanały sprzedaży i media społecznościowe. Celem projektu było również zwiększenie zainteresowania produktami branży kreatywnej oraz poprawa jakości i skuteczności komunikacji pomiędzy twórcami a odbiorcami ich dzieł. W ramach projektu zorganizowane zostały również wystawy prezentujące prace uczestników szkoleń, co pozwoliło im na promocję swojej twórczości i dotarcie do szerszego grona odbiorców.

 

Przygotowanie i organizacja "mobilnych" wystaw zbiorowych sztuki polskiej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia instytucjom i prywatnym kolekcjonerom w wyborze prac do promocji sztuki polskiej, zarówno przedwojennej jak i współczesnej. Mobilna wystawa stała się przedsięwzięciem eksperymentalnym badającym zdolności formatów takich jak wystawy, salony, targi sztuki - stała się miejscem spotkań dla specjalistów i szerokiej publiczności fanów sztuki polskiej. Pierwsza edycja wystawy poświęcona była zbieraniu młodej, ambitnej sztuki współczesnej polskiej, zarówno prac artystów pracujących w kraju, jak i za granicą. Zawierała prace około dwudziestu artystów pożyczonych z kilku instytucji i prywatnych polskich kolekcji rozsianych po całym świecie. Wystawa stała się szerokim przeglądem prywatnych i międzynarodowych polskich kolekcji, skupiając się na uznanych twórcach polskich, w tym "muzeum-podobnych" dziełach - wykonanych w niekonwencjonalnych technikach, w formatach przekraczających dwie wymiary - takich jak rzeźby, instalacje, obiekty, wideo, dokumentacja performance. Ta prezentacja pokazała potencjał kulturowo-twórczy wynikający z żywego ekosystemu kultury i sztuki.

 

Październik - grudzień

Wdrożenie technologii NFT (non-fungible token) w działania artystyczne twórców sztuk wizualnych oraz sztuki konceptualnej. Dzięki temu artyści mogli promować swoje dzieła jako unikatowe, cyfrowe tokeny na blockchainie, co zwiększa ich wartość i umożliwia łatwiejszą dystrybucję i zarządzanie prawami autorskimi. Nasz projekt składał się z kilku etapów. Pierwszym było przeszkolenie artystów w zakresie blockchain i NFT. Następnie pomogliśmy przekształcić ich prace w formie cyfrowej i opublikować je na różnych platformach NFT. Kolejnym krokiem było stworzenie marketplace'u, gdzie artyści mogli sprzedawać swoje NFT, a kupujący mogli je zakupić. Nasz projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania sztuką konceptualną oraz zwiększenia liczby sprzedaży dzieł artystów. Wprowadzenie NFT pozwoliło na lepszą ochronę praw autorskich oraz umożliwiło artystom zarabianie na swoich dziełach w sposób, który wcześniej był trudny lub niemożliwy. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii blockchain, projekt umożliwił śledzenie historii transakcji i pochodzenia dzieł, co jeszcze bardziej zwiększało ich wartość i autentyczność. W ramach projektu, również zorganizowaliśmy kilka wystaw prezentujących prace artystów sprzedawane jako NFT, co pozwoliło na promocję tej formy sprzedaży i zwiększenie świadomości na temat NFT w środowisku artystycznym. Cały projekt miał na celu zwiększenie dostępności i zasięgu dzieł artystów, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i umożliwienie im waloryzowania swoich prac w sposób nowy i innowacyjny.

2023

Styczeń-luty

Realizacja projektu archiwizacji działań twórczych przedstawicieli pokolenia "Młodej Sztuki". Inicjatywa skierowana jest do artystów specjalizujących się w sztukach wizualnych i performatywnych. Jej celem jest zgromadzenie i zarchiwizowanie dzieł 50 utalentowanych i rozwijających się artystów z Polski. Archiwizacja ich twórczości będzie pierwszym etapem promocji na światowym rynku sztuki oraz umożliwi im nawiązanie kontaktu z międzynarodowymi galeriami sztuki. Projekt koncentruje się na młodych, utalentowanych artystach i jest szansą dla nich na rozpoczęcie kariery w środowisku międzynarodowym. Archiwizacja działań twórczych to nieodzowna część promocji i nawiązywania relacji partnerskich. Współpraca z galeriami na całym świecie jest ważnym elementem tej inicjatywy i stanowi korzyść nie tylko dla uczestników projektu, ale również dla całego środowiska artystycznego w Polsce i za granicą.

 

Zgromadzenie i uporządkowanie wybranych dzieł artystów to nie tylko prezentacja rezultatów ich aktywności, ale także możliwość sprzedaży dzieł na międzynarodowych wystawach, targach i festiwalach. Projekt jest szansą na stworzenie artystom warunków "wyjścia" poza hermetyczne środowisko kraju i zaprezentowania  swojej twórczości na świecie. Archiwizacja działań jest niezbędna do tego, aby przedstawić różnorodne formy aktywności artystycznej w jak najlepszym świetle. Współpraca z galeriami na całym świecie jest kluczowa dla sukcesu tego projektu i dla rozwoju kariery uczestników. Projekt jest inicjatywą, która daje szansę młodym artystom na zaznaczenie międzynarodowej obecności i uznania.

Czerwiec-lipiec

Realizacja zadania "Rajmund Ziemski - Struktura przestrzeni" w terminie 01.04.2023 - 31.07.2023 r, którego celem jest ponowne "odkrycie" i wprowadzenie do obiegu rynku sztuki twórczości Rajmunda Ziemskiego w kontekście dialogu z artystkami i artystami nowego pokolenia.

 

Konfrontacja form stylistycznych wybranych z twórczości klasycznego już Rajmunda Ziemskiego i prac: Poli Dwurnik, Jakuba Glińskiego, Diany Lelonek, Angeliki Markul oraz Karola Palczaka jest fundamentem wystawy „Raj ziemski” - jednego z wydarzeń w ramach zadania, której otwarcie zaplanowano 21 czerwca 2023 r. w Galerii Prześwit w Warszawie. Wystawa potrwa do 23 lipca 2023 r. i będzie narracją wizualną, poza sztywnym tematem i sprecyzowaną interpretacją. Tak pomyślana konfrontacja dzieł Rajmunda Ziemskiego ze współczesnymi artystkami i artystami, unieważni powszechną w podobnych zestawieniach kategorię czasu i pokolenia. Młodość, dojrzałość, dezynwoltura, powaga, doświadczenie, impuls, dorobek, zerwanie z dziedzictwem pokoleniowym, doniosłość, lekkość - to indywidualne właściwości, które wyeksponujemy jako równorzędne wartości. Pięć intymnie zaaranżowanych relacji złoży się w architektoniczną całość, w znak. Dzieła zostaną potraktowane jak obiekty, osadzone w przestrzeni, dając wrażenie katedralnej jedności - tworząc świeckie sacrum.

 

Po raz pierwszy, w ramach tego projektu, spotkają się artystki i artyści, których wyrazisty głos w kwestiach najbardziej aktualnych, sprzęgnie się z twórczością pozornie zamkniętą i dokonaną. Tworzący przez całą drugą połowę XX i początek XXI wieku Rajmund Ziemski wyprzedzał swój czas. W pewnym sensie był wizjonerem, na pewno prekursorem aktualnych dziś tematów z obszaru ekologii i zagrożeń cywilizacyjnych oraz świata ludzkich i nieludzkich emocji. Świadomość obecności tych motywów w pracach Ziemskiego została dostrzeżona mimochodem, zupełnie naturalnie, budząc wśród twórców wystawy spore zaskoczenie. Dokonując wyboru artystek i artystów, biorących udział w wystawie, organizatorzy wystawy, nie mieli całkowitej pewności, jak bardzo adekwatnie wybrane przez nich artystki i artyści wpisują się w dialog z Ziemskim i kontynuują podejmowane przez niego tematy w swoich twórczych działaniach. Intuicja i metafizyczne niemal przeczucie zostało rozwinięte w trafnej koncepcji kuratorskiej.

 

Kuratorkę wystawy interesowało wzmocnienie skojarzeń o charakterze związków formalnych, nawiązywanych pomiędzy pracami i odsyłających do ich materii, struktury, kompozycji, barw, całości jako znaku. Mit kulturowy, który narzucałby też określone ramy interpretacyjne, mógłby razić dosłownością. To założenie zostało przyjęte już w trakcie pracy nad wystawą, szczególnie przy wyborze konkretnych prac. Tymczasem „Raj ziemski” staje się „de-” i „re-” konstrukcją mitu idealnego świata, przejawiającego się już tylko poprzez twórcze badanie kształtów, barw i form, oddające indywidualne doświadczenie, emocje i stan umysłu obecnych w swoich pracach artystek i artystów. Ich pragnienie transcendencji może zostać spełnione na poziomie spotkania nie tylko poprzez bliskość form, ale właśnie próbę przekroczenia ograniczeń materialnego świata i dotarcie na wyższy poziom harmonii i równowagi w sztuce. W tym sensie wszystkie działania w ramach zadania "Rajmund Ziemski - Struktura przestrzeni" stają się perspektywą otwartą - zarówno dla zaangażowanych artystów, ich dzieł, jak i odbiorców wystawy "Raj ziemski".

 

Co ciekawe, po raz pierwszy też, w ramach zadania "Rajmund Ziemski - Struktura przestrzeni", powstała przestrzeń dialogu międzyinstytucjonalnego, w której spotkają się galerie, reprezentujące pięcioro artystów: Fundacja Galerii Foksal - Karol Palczak, Gunia Nowik Gallery - Jakub Gliński, Krupa Gallery - Pola Dwurnik, Leto - Angelika Markul, Galeria Lokal_30 - Diana Lelonek. Dzięki ich życzliwości i zaangażowanej współpracy możliwe było stworzenie fundamentu pod ten niecodzienny dialog wybranych prac artystek i artystów.

 

Partnerzy: Galeria Prześwit, Fundacja Rajmunda Ziemskiego - Ziemski Art, Fundacja PZU, Trigon

Patronat medialny: Contemporary Lynx, Magazyn SZUM, artinfo.pl, Art Monitor, Vogue Polska

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

​​​​​​​​

Wrzesień

Projekt INFOART koncentruje się na podnoszeniu kompetencji i umiejętności organizacji obywatelskich sektora kreatywnego, kultury i sztuki oraz ich liderów, artystów i twórców w rozwijaniu narzędzi komunikacji i przekazywaniu informacji. Projekt jest ukierunkowany na te organizacje, które promują, informują i edukują szeroką lokalną i międzynarodową społeczność sektora kreatywnego. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności tych organizacji w budowania swojego wizerunku, nawiązywania kontaktów, międzyinstytucjonalnych oraz efektywnego przekazywania informacji o swoich działaniach i osiągnięciach. W ramach projektu, opracowywane zostaną rozwiązania systemowe, które będą miały wpływ na poprawę funkcjonowania organizacji, podniesienie kompetencji pracowników sektora kreatywnego i usprawnienie przepływu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. INFOART ma na celu wspieranie i rozwijanie twórczej ekspresji różnych grup społecznych, do których kierowana jest oferta tych organizacji. Projekt INFOART skupia się również na osobach aktywnych w sektorze kreatywnym, kultury i sztuki (osobach artystycznych, twórcach, designerach, itp.), pomagając im w efektywnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji w ramach współpracy z instytucjami. Potrzeby tej grupy obejmują nabycie umiejętności budowania klarownej strategii komunikacji, identyfikację wartości i celów niezbędnych do rozwoju oraz zmianę myślenia o znaczeniu komunikacji. Projekt INFOART ma na celu dostarczenie edukacji, narzędzi i wsparcia, aby pomóc organizacjom obywatelskim i ich liderom w budowaniu swojej tożsamości w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem. Projekt realizowany w terminie 01/09/2023-31/05/2025.

NIW1.jpg
bottom of page