top of page

2021

 

Sierpień-wrzesień

Projekt szkoleniowy dla branży kreatywnej skupiający się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dla profesjonalistów pracujących w dziedzinie sztuki, projektowania, architektury, przemysłu filmowego, twórców gier komputerowych i wydawców. Celem szkoleń było umożliwienie tej grupie specjalistów zdobycia umiejętności przekazywania informacji i komunikacji z odbiorcami, co pozwoli na lepszą komercjalizację ich produktów oraz dotarcie do szerszego grona zainteresowanych.

Program szkoleń obejmował zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty komunikacji, takie jak tworzenie skutecznych przekazów wizualnych i substancjalnych, budowanie wizerunku instytucji za pomocą różnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych, oraz rozwijanie umiejętności prezentacji dzieł sztuki i ich sprzedaży.

Uczestnicy szkoleń mieli okazję skorzystać z doświadczenia ekspertów z branży oraz uczestniczyć w warsztatach i ćwiczeniach praktycznych, aby móc wykorzystać nabyte umiejętności w swojej pracy. Dodatkowo, mieli możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

 

Październik

Warsztaty i szkolenia przeprowadzone podczas Konferencji Nauki i Technologii w Portugalii w zakresie stanu społeczeństwa w czasie pandemii, w którym postęp cyfrowy, internet, informacje i nowe formy wyrazu artystycznego odgrywają istotną rolę. Są to obecnie najważniejsze tematy związane z silnie rozwiniętymi społeczeństwami, zagrożeniami i możliwościami rozwoju, w których sektor pozarządowy odgrywa istotną rolę. Uczestnictwo w Konferencji nie tylko zapewniło nam dostęp do najnowszej wiedzy i doświadczeń, ale także umożliwiło FRSK kształtowanie polityki lokalnej na podstawie pozyskanej wiedzy. Ten materiał wzmocni wiedzę i kompetencje specjalistów i liderów w dziedzinie kreatywnej, kulturalnej i artystycznej oraz uwrażliwi ich na formy komunikacji i rozwoju różnych grup społecznych.

 

 

2022

 

Luty-kwiecień

Edukacyjne warsztaty dla pracowników galerii sztuki, prywatnych instytucji kulturalnych oraz organizacji pozarządowych, aktywnych w realizacji działań artystycznych i kulturalnych oraz sektora kreatywnego pod kątem budowania wizerunku instytucji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w tym mediów społecznościowych. Temat warsztatów to rozwijanie skutecznych metod i narzędzi do tworzenia atrakcyjnej treści i przekazu wizualnego.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami w branży kreatywnej w zakresie rozwijania wiedzy i narzędzi przydatnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych związanych z kreatywnością w różnych grupach społecznych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem. Projekt również obejmował wymianę doświadczeń z innymi twórcami oraz mentorami z branży, co pozwoliło na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość prezentowania swoich prac podczas specjalnie zorganizowanych wystaw, co pozwoliło na promocję ich twórczości i dotarcie do szerszego grona odbiorców. Celem projektu była pomoc młodym artystom w rozwinięciu ich kariery zawodowej oraz umożliwienie im zarabiania na swoich pracach w skuteczny i innowacyjny sposób.

Czerwiec

Szkolenie dla 20 młodych artystów z różnych form wyrazu artystycznego, przygotowujące do aktywnej obecności na rynku sztuki, poprzez wybrane kanały sprzedaży i media społecznościowe. Celem projektu było również zwiększenie zainteresowania produktami branży kreatywnej oraz poprawa jakości i skuteczności komunikacji pomiędzy twórcami a odbiorcami ich dzieł. W ramach projektu zorganizowane zostały również wystawy prezentujące prace uczestników szkoleń, co pozwoliło im na promocję swojej twórczości i dotarcie do szerszego grona odbiorców.

 

Przygotowanie i organizacja "mobilnych" wystaw zbiorowych sztuki polskiej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia instytucjom i prywatnym kolekcjonerom w wyborze prac do promocji sztuki polskiej, zarówno przedwojennej jak i współczesnej. Mobilna wystawa stała się przedsięwzięciem eksperymentalnym badającym zdolności formatów takich jak wystawy, salony, targi sztuki - stała się miejscem spotkań dla specjalistów i szerokiej publiczności fanów sztuki polskiej. Pierwsza edycja wystawy poświęcona była zbieraniu młodej, ambitnej sztuki współczesnej polskiej, zarówno prac artystów pracujących w kraju, jak i za granicą. Zawierała prace około dwudziestu artystów pożyczonych z kilku instytucji i prywatnych polskich kolekcji rozsianych po całym świecie. Wystawa stała się szerokim przeglądem prywatnych i międzynarodowych polskich kolekcji, skupiając się na uznanych twórcach polskich, w tym "muzeum-podobnych" dziełach - wykonanych w niekonwencjonalnych technikach, w formatach przekraczających dwie wymiary - takich jak rzeźby, instalacje, obiekty, wideo, dokumentacja performance. Ta prezentacja pokazała potencjał kulturowo-twórczy wynikający z żywego ekosystemu kultury i sztuki.

 

Październik - grudzień

Wdrożenie technologii NFT (non-fungible token) w działania artystyczne twórców sztuk wizualnych oraz sztuki konceptualnej. Dzięki temu artyści mogli promować swoje dzieła jako unikatowe, cyfrowe tokeny na blockchainie, co zwiększa ich wartość i umożliwia łatwiejszą dystrybucję i zarządzanie prawami autorskimi. Nasz projekt składał się z kilku etapów. Pierwszym było przeszkolenie artystów w zakresie blockchain i NFT. Następnie pomogliśmy przekształcić ich prace w formie cyfrowej i opublikować je na różnych platformach NFT. Kolejnym krokiem było stworzenie marketplace'u, gdzie artyści mogli sprzedawać swoje NFT, a kupujący mogli je zakupić. Nasz projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania sztuką konceptualną oraz zwiększenia liczby sprzedaży dzieł artystów. Wprowadzenie NFT pozwoliło na lepszą ochronę praw autorskich oraz umożliwiło artystom zarabianie na swoich dziełach w sposób, który wcześniej był trudny lub niemożliwy. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu technologii blockchain, projekt umożliwił śledzenie historii transakcji i pochodzenia dzieł, co jeszcze bardziej zwiększało ich wartość i autentyczność. W ramach projektu, również zorganizowaliśmy kilka wystaw prezentujących prace artystów sprzedawane jako NFT, co pozwoliło na promocję tej formy sprzedaży i zwiększenie świadomości na temat NFT w środowisku artystycznym. Cały projekt miał na celu zwiększenie dostępności i zasięgu dzieł artystów, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i umożliwienie im waloryzowania swoich prac w sposób nowy i innowacyjny.

2023

Styczeń-luty

Realizacja projektu archiwizacji działań twórczych przedstawicieli pokolenia "Młodej Sztuki". Inicjatywa skierowana jest do artystów specjalizujących się w sztukach wizualnych i performatywnych. Jej celem jest zgromadzenie i zarchiwizowanie dzieł 50 utalentowanych i rozwijających się artystów z Polski. Archiwizacja ich twórczości będzie pierwszym etapem promocji na światowym rynku sztuki oraz umożliwi im nawiązanie kontaktu z międzynarodowymi galeriami sztuki. Projekt koncentruje się na młodych, utalentowanych artystach i jest szansą dla nich na rozpoczęcie kariery w środowisku międzynarodowym. Archiwizacja działań twórczych to nieodzowna część promocji i nawiązywania relacji partnerskich. Współpraca z galeriami na całym świecie jest ważnym elementem tej inicjatywy i stanowi korzyść nie tylko dla uczestników projektu, ale również dla całego środowiska artystycznego w Polsce i za granicą.

 

Zgromadzenie i uporządkowanie wybranych dzieł artystów to nie tylko prezentacja rezultatów ich aktywności, ale także możliwość sprzedaży dzieł na międzynarodowych wystawach, targach i festiwalach. Projekt jest szansą na stworzenie artystom warunków "wyjścia" poza hermetyczne środowisko kraju i zaprezentowania  swojej twórczości na świecie. Archiwizacja działań jest niezbędna do tego, aby przedstawić różnorodne formy aktywności artystycznej w jak najlepszym świetle. Współpraca z galeriami na całym świecie jest kluczowa dla sukcesu tego projektu i dla rozwoju kariery uczestników. Projekt jest inicjatywą, która daje szansę młodym artystom na zaznaczenie międzynarodowej obecności i uznania.

 

Marzec

Przedstawiciel zespołu Fundacji Społeczeństwa Kreatywnego otrzymał grant z programu Culture Moves Europe, który jest nowym stałym programem mobilności realizowanym w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowanym przez Goethe-Institut. Program oferuje wsparcie artystom, przedstawicielom kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, przekładów literackich, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych. W ramach przyznanego grantu zostaną zrealizowane działania w Porto, których celem jest nawiązanie stałej współpracy z instytucjami kultury oraz galeriami sztuki zainteresowanymi polskimi artystami.

culture-moves-europe-calls-Visual3_Web_1600x900.jpg
bottom of page