1. Szkolenia kompetencyjne dla osób aktywnych zawodowo z branż kreatywnych: artystów wizualnych, animatorów kultury, designerów, architektów, pracowników branży filmowej, twórców gier komputerowych i video, wydawców, właścicieli galerii sztuki, w zakresie nabycia wiedzy i umiejętności komunikacyjnych. Problemem branży kreatywnej jest jej "hermetyczność" i słabe komunikowanie z otoczeniem. Wpływa to na niedostateczną komercjalizację produktów tej branży. Celem szkolenia było nabycie przez tę grupę zawodową umiejętności takiego komunikowania i przekazywania informacji odbiorcom, które pozwoli na lepszą "sprzedaż" ich produktów, szersze dotarcie do zainteresowanych grup.

2. Warsztaty edukacyjne dla pracowników galerii sztuki, prywatnych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, aktywnych w realizacji działań w obszarze kultury i sztuki oraz sektora kreatywnego w zakresie budowania wizerunku  instytucji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w tym social mediów. Tematyka warsztatów to wypracowanie skutecznych metod i narzędzi tworzenia atrakcyjnego komunikatu wizualnego i merytorycznego.

3. Warsztaty i szkolenia przeprowadzone podczas Konferencji Nauki i Technologii w Portugalii w zakresie tematyki kondycji społeczeństwa w czasach pandemicznych, w których znaczącą rolę odgrywa postęp cyfrowy, internet, informacja, nowe formy artystycznego przekazu. Są to obecnie najważniejsze tematy dotyczące silnie rozwiniętych społeczeństw, zagrożeń i możliwości rozwoju, w których znaczącą rolę spełnia sektor organizacji pozarządowych. Udział w Konferencji przyniósł nie tylko możliwość dostępu do najnowszej wiedzy i doświadczeń, ale umożliwi też kształtowanie lokalnej polityki w oparciu o uzyskaną wiedzę. Materiał ten wzmocni wiedzę i kompetencję specjalistów i liderów z branż kreatywnych, kultury i sztuki oraz uwrażliwi na formy komunikowania i rozwoju różnych grup społecznych .